De unde porneşte adevărata anarhie?

Prim-ministrul ţării în credinţa că o „analiză este inutilă" (dacă ar analiza a r rezulta altceva), a declarat că toate mişcările existente în ţară fie şi cu caracter naţional, sunt anarhice şi poartă germenile comunismului. A pus sub o căciulă mişcarea naţională pornită şi condusă cu cel mai curat sentiment cu mişcarea comunistă.

A declarat că suntem duşmanii consolidării României întregite. Ascuţiţi urechile, — cetăţeni români. Prim-ministrul ţării consideră mişcările naţionale periculoase şi aducătoare de disordine. Rugăm ca să se arete un singur fapt al „Actiunei Româneşti" care să denote disordine.

Să cureţe fiecare înaintea porţii sale şi apoi să enunţe cuvinte insultătoare, cari au făcut se tresalte în sufletul nostru curat indignarea cea mai profundă. „Acţiunea românească" are un credeu naţional. Este organizaţie de ordine, care în cadrul legalităţii luptă contra românilor ticăloşi şi elementelor străine pe cari trecuţii şi actualii guvernanţi in loc să-i pue în puşcărie şi să-i dea peste graniţe, îi ocrotesc pentru bani sub mantaua politicianismului. „Acţiunea Românească" are zidit altarul credinţei strămoşeşti, şi cine se roagă la acest altar este un păzitor, cu sufletul curat al bunului strămoşesc.

„Acţiunea Românească" este propovăduitoarea respectului averii individuale şi astfel este zid de apărare contra comunismului. Drept aceia respinge cu dispreţ acuzarea adusă.

Citiţi statutele „Actiunei Româneşti" şi veţi vedea în fiecare literă palpitând dragostea neţărmurită faţă de tron, ţară şi neam. Noi cari avem ca şi dogmă respectul faţă de marile fapte istorice şi credinţa în monarhie, singura salvatoare şi realizatoare a unităţii naţionale, noi cari pentru prima oară în mişcarea studenţească am realizat o unire a sufletelor româneşti din România întregită, suntem priviţi ca obstacole în calea consolidării. Studenţimea română unită în cugete şi simţiri este numită anarhică şi acestea se spun in parlamentul ţării şi din parlamentul care aplaudă, nu se ridică un singur glas care să apere înţelegător mişcarea cetăţenească.

Este o ruşine naţională. Până când în această ţară nu se vor executa legile nu se va face dreptate naţională şi nu se va aranja chestiunea străinilor, până atunci nu va fi linişte. Cetăţenii conştienţi voesc să ia parte activă la conducerea ţării; zadarnic vreau guvernanţii ca să fim nişte simple figuri, cari să apărem pe scenă la un simplu signal de sonerie şi să ne mişcăm cum d-lor dictează. Cetăţenii sunt fiinţe vii şi nu vor tolera ca credinţa să li se batjocorească, votul să li se fure şi trupul să li se chinuiască.

Naţiunea s'a trezit, până când partidele politice s'au certat timp de 6 ani şi au excelat în desbinare, Naţiunea s'a unit. Idea naţională pură şi integrală a străbătut toată ţara şi azi toţi cetăţenii cer soluţii radicale, azi toată suflarea românească cere cinste şi dreptate naţională şi dacă nu se va da din partea guvernanţilor, atuncia nu este ziua departe când naţiunea română; realizatoare a războiului de întregire şi a unirii fără condiţii, va rezolva problema naţională astfel cum cer interesele sale istorice şi vitale.

S'au spus atâtea despre mişcarea naţională antisemită; Dl Iorga crede că este o mişcare anarhică, condusă de oameni vanitoşi şi întreţinuta de o bandă inconştientă. Dacă distinsul cunoscător al istoriei astfel înţelege mişcarea, dacă un bărbat politic de talia dsale, prin atitudinea sa cearcă să divizeze studenţimea şi să compromită prin desolidarizare singura mişcare naţională unitară dela Unire încoace, atunci să nu ne mire că „cei dela putere" ne echivalează cu comuniştii. Dl Iorga afirmă însă in acelaş timp un mare adevăr că „anarhia a început in partide, a continuat în guverne şi apoi s'a răspândit asupra societăţii. Societatea însă nu este anarhică ea reacţionează numai în contra anarhiei de sus şi atunci orice încercare de a suprima această reacţiune sănătoasă a corpului naţional -va produce o reacţiune şi mai puternică. Guvernul anunţă prin aderenţii săi politici dela „ Adevărul" că va suprima „Acţiunea Românească." Tratamentul se aplică rău, dacă mişcări cari vreau tămăduirea relelor sunt suprimate; atunci ce să se întâmple cu celea organizaţii cari fură votul cetăţenilor, trimit sufletele cu paşapoarte falşe in cealaltă lume şi incurajazâ ura între fraţii? Aceste organizaţii sunt sămănătoarele corupţiei şi anarhiei.

Aruncarea funcţionarilor dintr'un loc în altul fără motive serioase, persecutarea ori favorizarea oamenilor după credinţe politice şi regiune, trecerea funcţionarilor la pensie fără pensii, stabilirea unei lefi insuficiente pentru susţinerea unei vieţi, vinderea bogăţiilor naţionale la străini şi etc., etc , etc., — ce sunt, nu sunt fapte anarhice? La Dej se pot fura voturile cetăţenilor, deputaţii se pot bate, pot scoate revolvere, se pot scrie manifeste incendiare şi nouă nu ne este permis a ţinea o serie de conferinţe ştiinţifice! Aceasta este o stare anormală — nime nu este apărat de lege, nime nu mai respectă legea şi mai ales nu o respectă aceia care deţin puterea. Dacă legea nu ne apără, dacă societăţii române I se interzice posibilitatea de a se organiza pe principii comune naţionale şi se permite ungurilor şi jidanilor să se grupeze într'o singură organizaţie, atunci ar rămâne ca individul să-şi facă singur dreptate.

„Acţiunea Românească" a voit să adune într'o singură organizaţie naţională societatea românească divizată în atâtea partide politice şi această organizaţiune nu putea să se nască decât în Ardealul suferinţelor milenare.

Şi ce a făcut aceasta „Acţiune Românească" până acum? Deşi înlănţuită, a cerut cinstea in viaţa publică, repunerea elementului românesc in bogăţiile ţării şi întocmirea legii străinilor; şi pentru acestea deziderate, care sunt ale întregului neam, suntem socotiţi drept comunişti şi purtaţi pela Cutţiie marţiale! Ce rătăcire!

Dl Brătianu crede, că mişcările antisemite sunt tot aşa de periculoase ca şi comploturile comuniste.

De aceeaş părere. Să distingem însă bine.

Mişcările comuniste sunt periculoase pentru ţară; iar mişcările naţionale şi antisemite periculoase pentru partidele politice, cari sunt atacate în modul lor de subsistență. Acest pericol a determinat pe dl prim-ministru să cheme partidele la formarea unui „front unic contra tulburărilor." Ne putem aştepta în anul al 6-lea dela Unire, la minunea ca să se împace partidele politice. Ascultaţi fii ai acestui neam, se fabrică unificarea partidelor, se prepară unificarea conducătorilor ţării contra opinicii unificate şi organizate deja de 2 ani, prin „Acţiunea Românească", contra ticăloşilor şi jidanilor.

Mişcarea naţională bine organizată este o chezăşie ca cetăţenii singuri vor şti distruge comunismul.

La noi întrunirile nationale sunt suprimate, mişcările nationale cearcă să fie compromise. Nu e permis să ţii o conferinţă despre tuberculoza şi tot atunci jidanii ţiu tot la 2 luni congrese, în cari în loc de discuţii religioase fondează bănci pentru subjugarea economică a elementului românesc.

Avem informaţii că sinagogile lor Sâmbăta şi Duminica sunt localuri de adunări naţionale, unde pun la cale toată mişcarea lor de subminare a statului românesc.

In faţa acestor pericole cetăţenii se organizează şi vor să dea soluţii mai ales că văd că nici un partid nu aduce soluţii radicale.

Nu mai vrem experienţe pe spatele neamului. In Franţa a fost destul ca 2 oameni să strige lui Heriot înaintea parlamentului „vive la France" ca imediat să ia o atitudine faţă de comunişti. La noi în ţară de 2 ani se mişcă întreaga studenţime şi azi cu ei împreună întreaga societate românească şi incâ nu s'a auzit in parlament un glas care să se ocupe în mod serios cu rezolvarea acestor chestiuni.

Nici un partid nu a luat o atitudine clară Au tăcut toate partidele ori s'au acuzat reciproc. Opoziţia a spus că mişcarea este a liberalilor, că este muşamaua cu care guvernul cearcă să acopere abuzurile şi să motiveze starea de asediu. Partidul liberal a acuzat opoziţia că încurajează mişcările ca să dificulteze guvernarea. Presa (evreo-)română a descoperit mâna lui Horty, apoi a Iui Ludendorf apoi a unor 2 — 3 profesori „vanitoşi şi caraghioşi" insultând studenţimea universitară cu huliganisme, derbedeisme, banditisme. Azi însă când observă că toată suflarea românească cu mic şi mare într'un elan ne mai pomenit încă în istoria României întregite se organizează; azi „Acţiunea Românească" este pusă alături cu pericolul comunismuiui, când prin doctrina şi prin sufleful ei nu are nimic comun cu machinaţiile distrugătorilor de State.

Mişcarea naţională este tocmai anticomunistă şi antianarhică. Ea este îndreptată contra anarhiei de sus din ţară şi contra comunismului de peste hotare.

Să înţeleagă conducătorii că azi întreaga opinii publica românească este într'o tabără, condusă de ideea naţională şi dacă marile probleme naţionale dorite de toată suflarea românească nu se rezolvă, valul cotropitor nu se mai poate opri.

In ceasul al 11-lea, noi, oamenii de ordine în primul rând, cerem respectul legii româneşti în ţara românească şi sub scutul legii întoarcerea liniştei în toate sufletele româneşti îngrijorate de roadele anarhiei susţinute tocmai de aceia cari ar fi chemaţi s ă o distrugă.

Dr. luliu Haţieganu, profesor universitar

(Material preluat din Calendarul Românesc, din decembrie 1924)